o nás

JIH - reklamní agentura s.r.o.
Senovážné náměstí 2, 370 01 České Budějovice, tel.: +420 386 354 445, tel./fax: +420 387 313 333, e-mail: jih@jih-cb.cz

JIHNEWS

duben 2010
Spustili jsme nové webové stránky
které, jak doufáme, lépe prezentují služby a servis nabízený naší reklamní agenturou...

duben 2010
Atraktivní reklamní plochy k pronájmu
Nabízíme volné reklamní plochy na atraktivních místech. Informujte se o aktuální nabídce zde.

březen 2010
Digitální tisk vizitek do 24 hodin!
Plnobarevné vizitky formátu 90 x 50 mm, nebo 85 x 55 mm na matné křídě 300g z Vámi dodaných tiskových podkladů můžete mít v nákladu do 500 ks vytištěné do 24 hodin.

o reklamní agentuře

zkustejitZákladem firemní filozofie grafického studia a reklamní agentury JIH - rekl. ag. s.r.o. je klást důraz na stoprocentní odpovědnost vůči požadavkům klienta, neslibovat nerealizovatelné, ale naopak striktně dodržovat a plnit závazky.
Díky velmi kompetentnímu kolektivu spolupracovníků nabízíme vysoce kvalitní služby včetně servisu v plném rozsahu reklamy a public relations.
Řada grafických výtvarníků, se kterými studio dlouhodobě pracuje, je významnými představiteli současného užitého umění, respektovaného a opakovaně oceněného vítěznými návrhy výběrových řízení zákazníků z tuzemska i zahraničí. Jejich kreativita se stává součástí mezinárodního umění ve smyslu estetiky a užitého umění. Týmová práce odborníků zaměřených na různé směry a možnosti reklamy nám dovoluje realizovat naprostou většinu z představ klientů v oblasti standardních i nadstandardních služeb, stejně tak jako mimořádně neobvyklá přání.
Rozsah nabídky, kvalita služeb, důsledné plnění termínů a cenová úroveň realizovaných zakázek oslovuje firmy všech skupin od fyzických osob až po velké nadnárodní koncerny.
JIH - reklamní agenturu s.r.o. reprezentují lidé s jasnou představou a zájmem vybudovat mezi společností a klientem partnerský vztah předpokládající plnou důvěru jako základ dlouhodobě úspěšné spolupráce.

historie

Podnikatelská nespokojenost se službami některých reklamních agentur nás přiměla k založení vlastního grafického studia a reklamní agentury, abychom nejenom sobě, ale i okolí dokázali, že je možné působit na trhu v oblasti reklamy jiným než obecně běžným způsobem.
V roce 1996 jsme založili firmu JIH - reklamní agentura s.r.o. se záměrem poskytnout potenciálnímu klientovi a zákazníkovi službu v maximálním rozsahu požadavků kladených na grafické studio a reklamní agenturu. Od prvních dnů jsme se snažili vytvořit prostředí firemní kultury shodně respektující zákazníka požadujícího tisk vizitek stejně tak jako dlouholetého klienta zastupovaného kompletním reklamním servisem.
Tento přístup rychle našel odezvu a firemní aktivity se začaly výrazně rozvíjet nejen v počtu klientů, ale zejména v úrovni a rozsahu zakázek. V průběhu krátkého období jsme byli m.j. osloveni agenturou Czech Top 100 k účasti v soutěži o nejlepší výroční zprávu roku, kde se od r. 1998 umisťujeme mezi prvními padesáti firmami.
S příchodem nových technologií rozšiřujeme spektrum nabídky grafického studia o možnosti digitalizace zpracování reklamních materiálů i tisku, kde se nám podařilo dosáhnout jak v kvalitě, tak v cenových relacích velmi zajímavých výsledků vysoce hodnocených našimi klienty.